Vietnamese
Search

Chương Trình Trả Góp

 

TRẢ GÓP KHÔNG TIỀN LỜI LÊN ĐẾN 48 THÁNG

Deallock cung cấp chương trình nhanh chóng và dễ dàng qua ngăn hàng Synchrony.

   • Quick and EasyNhanh & Dễ Dàng

    Chỉ cần một số thông tin cơ bản để biết ngay kết quả. Chương trình này không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn.

   • secure iconAn Toàn & Bảo Mật

    Tất cả thông tin của bạn sẽ được bảo mật an toàn. Chúng tôi không đưa thông tin khách hàng ra ngoài trừ ngăn hàng cho mượn tiền. 

   • control iconPhù Hợp Cho Từng Cá Nhân

    Bạn chọn một khoản mượn phù hợp với ngân sách của bạn. Không có phí ẩn, vì vậy mua ghế massage & karaoke rất dễ dàng.

Chương trình này của Synchrony cho phép bạn mua ghế massage hay karaoke theo thời gian với khoản thanh toán hàng tháng cực thấp. Thời gian là  trong 12, 24 hoặc 48 tháng. 

Nếu bạn đã hiểu rõ và sẵn sàng mua. Vui lòng gọi 682-256-0338 hoặc gửi email cho chúng tôi support@deallock.com